Sở GDĐT: Công văn V/v chuyển trường và tiếp nhận học sinh