Trường PTDT Nội trú THCS Phú Lương được thành lập theo quyết định số 2278/ QĐ- UBND ngày 16 tháng 9 năm 2009 của UBND tỉnh Thái Nguyên, là đơn vị giáo dục công lập trực thuộc Sở ...